Perolehan Hijau: Tawaran Sebut Harga Bagi “Consultancy for Putrajaya Waste Minimisation And Management Action Plan”

 1. Tawaran Sebut Harga ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat / pembekal yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh tawaran ini diiklankan untuk membekalkan perkhidmatan berikut:
  No. Sebut Harga Tajuk Kod Bidang Tarikh Iklan dan Tarikh Tutup
  SEDA(SH)-03/2019 CONSULTANCY FOR PUTRAJAYA
  WASTE MINIMISATION AND MANAGEMENT ACTION PLAN
  330207 atau yang berkaitan
  Tarikh Iklan:
  19 Mac 2019
  (Selasa)
  Tarikh Taklimat:
  27 Mac 2019
  (Rabu)
  Tempat Taklimat:
  SEDA Malaysia
  Galeria PjH, Aras 9,
  Jalan P4W, Persiaran Perdana, Putrajaya
  Masa:
  11.00 pagi
  Tarikh Tutup:
  10 April 2019 
  (Rabu)
  Masa:
  12:00 Tengahari
 2. Perkhidmatan yang ditawarkan perlu memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan dalam Terma Rujukan bagi CONSULTANCY FOR PUTRAJAYA WASTE MINIMISATION AND MANAGEMENT ACTION PLAN.
 3. Dokumen Meja Sebut Harga boleh disemak pada 25 Mac 2019 (Isnin) sehingga 29 Mac 2019 (Jumaat) di SEDA Malaysia seperti ketetapan berikut:
  Hari Waktu
  Isnin – Khamis 9.00 pagi – 4.00 petang
  Jumaat 9.00 pagi – 12.00 tengahari
  3.00 petang – 4.00 petang
 4. Sesi Taklimat Sebut Harga adalah DIWAJIBKAN kepada firma / syarikat yang ingin menyertai sebut harga ini dan akan diadakan pada 27 Mac 2019 (Rabu) pada jam 11.00 pagi bertempat di Auditorium SEDA Malaysia. Pembekal hendaklah membawa satu (1) salinan Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Cop Syarikat semasa menghadiri sesi taklimat. Borang Pengesahan Kehadiran Ke Sesi Taklimat Sebut Harga boleh dimuat turun di dalam laman sesawang SEDA Malaysia (www.seda.gov.my), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC) (www.mestecc.gov.my) atau (www.gtalcc.gov.my) .
 5. Dokumen Sebut Harga hanya akan dijual bermula jam 2.00 petang pada 27 Mac 2019 (Rabu) sehingga 1 April 2019 (Isnin) dengan harga sebanyak RM 150.00 (Ringgit Malaysia: Satu Ratus Lima Puluh Sahaja). Semua kos berkaitan Cadangan Tawaran Sebut Harga ini adalah menjadi tanggungjawab pembekal. Bayaran Dokumen Sebut Harga hanya boleh dibuat secara ATAS TALIAN sahaja di atas nama:
  SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY MALAYSIA

  Bank : CIMB Islamic Bank Berhad (Cawangan Putrajaya)
  No. Akaun : 8600308067
  Swift Code : CTBBMYKL
 6. Penyebut Harga hendaklah mengemukakan slip pembelian serta Borang Pembelian Dokumen Sebut Harga dan emel kepada En. Mohd Azmi Hamdan (Azmi@seda.gov.my) dan Mohd Herwan Husain (Herwan@seda.gov.my). Dokumen Sebut Harga akan diperolehi melalui emel dalam bentuk PDF dan MS Word selepas pembayaran dibuat dan disahkan oleh pegawai kewangan SEDA Malaysia.
 7. Cadangan Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeterai dan bertanda dengan Tajuk dan No. Sebut Harga disebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga atau dihantar ke alamat seperti berikut:
  Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga
  SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY (SEDA) MALAYSIA
  Galeria PjH, Aras 9, Jalan P4W, Persiaran Perdana,
  Presint 4, 62100 Putrajaya
 8. SEDA Malaysia tidak terikat untuk menerima Cadangan Tawaran terendah atau mana-mana cadangan tawaran. SEDA Malaysia berhak untuk menerima, menolak atau membatalkan keseluruhan atau sebahagian daripada Cadangan Tawaran.
 9. Cadangan Tawaran yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.